Logo Uitvaartland- zonder payoff
Zoek

Wanneer is de begrafenis na overlijden

Het verlies van een dierbare maakt veel verdriet los bij nabestaanden. De periode na het overlijden is vaak emotioneel en voor velen is de praktische invulling onduidelijk. Want wanneer is de begrafenis na overlijden? Hoeveel tijd zit daar tussen en geldt hetzelfde voor een crematie? In de Nederlandse wet zijn er regels vastgelegd omtrent de termijn waarbinnen iemand begraven of gecremeerd moet worden. Welke regels dit zijn en welke doelen ze dienen leest u hier. 

Binnen hoeveel dagen na overlijden wordt iemand begraven?

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) stelt dat een begrafenis uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet plaatsvinden. Hierbij worden de dag van het overlijden, het weekend en feestdagen niet meegerekend. Het is niet toegestaan om iemand eerder dan 36 uur na overlijden te begraven.

Er zijn goede redenen voor deze afspraken. Zo moet de politie in staat zijn om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak, indien dit noodzakelijk is. Dit is belangrijk wanneer er een vermoeden bestaat dat de doodsoorzaak niet natuurlijk is. Door 36 uur aan te houden wordt deze mogelijkheid gewaarborgd. Daarnaast moet de familie in staat zijn om de uitvaart te regelen.

Binnen hoeveel dagen na overlijden wordt iemand gecremeerd?

Voor een crematie gelden dezelfde regels als voor een begrafenis. Er geldt een minimum termijn van 36 uur en een maximum van 6 werkdagen. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over alle zaken waar u rekening mee dient te houden wanneer er iemand overleden is. 

binnen hoeveel dagen begraven

Hoeveel dagen na overlijden is de uitvaart?

Het niet meerekenen van weekend- en feestdagen zorgt ervoor dat er niet altijd evenveel tijd zit tussen het overlijden en de uitvaart. Wanneer iemand op maandag overlijdt, wordt diegene uiterlijk de 2e daaropvolgende dinsdag begraven of gecremeerd. Dit geldt zodra er in die periode geen feestdagen zijn. Wanneer iemand echter op vrijdag sterft, wordt diegene uiterlijk de tweede maandag na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor elke feestdag die hier tussen zit, wordt er een extra dag berekend. 

In onderstaande tabel vindt u de uiterlijke uitvaart momenten vanaf de dag van overlijden:

Dag van overlijden

De uitvaart vindt uiterlijk plaats op
Maandag2e Dinsdag na overlijden
Dinsdag2e Woensdag na overlijden
Woensdag2e Donderdag na overlijden
Donderdag2e Vrijdag na overlijden
Vrijdag2e Maandag na overlijden
Zaterdag2e Maandag na overlijden
Zondag2e Maandag na overlijden
*Bovenstaande geldt tijdens perioden waarin er geen feestdagen zijn

Nabestaanden mogen ervoor kiezen om de uitvaart eerder te houden. Dit mag op elke dag die tussen de 36 uur en 6 werkdagen na het overlijden zit.

wanneer begrafenis na overlijden

Binnen hoeveel dagen na overlijden is de condoleance?

De condoleance is bedoeld om uw medeleven uit te spreken naar de nabestaanden. Vaak wordt er een condoleance georganiseerd, net voor of net na de uitvaart. De uitvaart hoort uiterlijk de zesde dag na het overlijden plaats te vinden. Het staat niet vast binnen hoeveel dagen na het overlijden de condoleance is, maar vaak is het binnen 7 dagen. Dit is afhankelijk van de wensen van de nabestaanden. Deze bijeenkomst biedt een mogelijkheid om de nabestaanden persoonlijk te condoleren.

Indien u niet uitgenodigd bent voor deze bijeenkomst zijn er meer manieren om nabestaanden te condoleren. U kunt bijvoorbeeld:

 •       Een kaartje schrijven met lieve woorden om uw steun te betuigen
 •       De nabestaanden telefonisch condoleren, mits u kunt inschatten dat dit gepast is
 •       Een rouwboeket laten bezorgen bij de nabestaanden
 • Een berichtje schrijven in een condoleanceboek.

Mogelijk komt u er later pas achter dat iemand is overleden. Ook dan is het niet te laat om iets van u te laten horen. Het verlies van een dierbare is dusdanig aangrijpend dat het voor sommigen fijn is om deze troostende woorden later alsnog te horen.

Is een uitvaart op zaterdag of zondag mogelijk?

Een uitvaart is mogelijk op zaterdag of zondag. Begraafplaatsen en crematoria bepalen zelf of zij deze optie in het weekend aanbieden. Hier komen vaak extra kosten bij kijken door weekendtoeslagen voor het personeel. Informeer vooraf of het uitvaartcentrum een uitvaart in het weekend toestaat.

Veelgestelde vragen

Hoe lang mogen nabestaanden wachten met een uitvaart?
Een uitvaart mag uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Dit is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Voor uitstel dient u toestemming te vragen bij de burgemeester van de gemeente waarin de persoon overleden is. Legitieme redenen zijn: het overlijden van iemand in het buitenland en het moeten laten overvliegen van nabestaanden uit het buitenland.

Kan een uitvaart worden vervroegd of uitgesteld
Ja, een uitvaart kan worden vervroegd of worden uitgesteld. Uitstel van een uitvaart is mogelijk indien er nabestaanden overgevlogen worden uit andere delen van de wereld. In dit specifieke geval vraagt u toestemming aan de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt. Een arts adviseert de burgemeester voordat hij of zij toestemming geeft. Vervolgens mag de burgemeester een langere termijn stellen.

Soms kan de uitvaart niet eerder plaatsvinden, omdat de overledene in het buitenland is overleden. Wanneer er vertraging optreedt door het terug moeten halen van deze persoon naar Nederland, dan hoeft u geen uitstel aan te vragen. Er wordt dan voorgeschreven om het lichaam zo spoedig mogelijk te begraven of te cremeren.

Mogelijk heeft u als nabestaande(n) de wens om uw dierbare eerder te begraven of cremeren dan na 36 uur. Dan heeft u toestemming van de officier van justitie nodig. Alleen dan zal de gemeente ook toestemming verlenen.

Na hoeveel dagen vindt de uitvaart in het buitenland plaats?

De tijd tussen het overlijden en de uitvaart in Duitsland
Iedere Duitse deelstaat mag zelf invulling geven aan het beleid omtrent de uitvaart. Afhankelijk van in welke regio de persoon overleden is, loopt de termijn uiteen van 4 tot 10 werkdagen na het overlijden. Bijna overal geldt een minimale wachttijd van 48 uur. Enkel de deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft bepaald dat iemand na 24 uur na het overlijden begraven mag worden, als er religieuze overwegingen meespelen.

De vastgestelde termijn in België
De gemeenten mogen zelf bepalen wat de termijn is tussen het overlijden en de uitvaart. Vaak geldt hiervoor dezelfde termijn als die we in Nederland aanhouden. De termijnen lopen gemiddeld uiteen van 7 werkdagen in Vlaanderen tot 4 of 5 dagen in Wallonië.

Wanneer vindt de uitvaart plaats in Engeland?
In Engeland zijn geen vereisten vastgelegd wanneer de begrafenis plaatsvindt na overlijden. Wel staat er geschreven dat het overlijden van iemand wordt geregistreerd en dat deze persoon begraven of gecremeerd dient te worden. Ondanks het gebrek aan een vastgestelde termijn kiest men er alsnog vaak voor om de uitvaart tijdig te laten plaatsvinden. 

Wat is de wettelijke termijn voor een begrafenis?
Hoe snel de begrafenis na het overlijden moet plaatsvinden, kunt u terugvinden in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Dit is tussen 36 uur na overlijden en 6 werkdagen na overlijden. Er zijn enkele uitzonderingen die uitstel vereisen of juist een vervroegde begrafenis verlangen. Dit kunnen godsdienstige overwegingen zijn of praktische dingen, zoals het laten overvliegen van nabestaanden. Op de website van de overheid leest u precies wat de Wet op de lijkbezorging inhoudt.

Wanneer mag de as van een overledene opgehaald worden?
Binnen de Nederlandse wet zijn er afspraken gemaakt over het ophalen van de as. U mag de as een maand na de crematie ophalen bij het crematorium. Deze vaste wachttijd zorgt ervoor dat families het eens kunnen worden over de eindbestemming van de as. Ook stelt het de politie in staat om onderzoek te doen, wanneer er verdenkingen zijn van een onnatuurlijke dood.

Wat houdt de Wet op de lijkbezorging (Wlb) in?
In deze wet is vastgesteld wat er met het lichaam van een overledene moet gebeuren. De volgende punten komen in deze wet aan bod:

 • De termijn voor het realiseren van een uitvaart
 • Het vaststellen van de dood: door wie en hoe dit moet gebeuren
 • Hoe een overlijden geregistreerd wordt
 • Hoe wensen voor een uitvaart kunnen worden vastgelegd
 • Wie er verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van een uitvaart wanneer er geen nabestaanden zijn
 • De manieren van lijkbezorging (begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap)
 • Conserverende handelingen (wanneer het lichaam van een overledene bijvoorbeeld naar het buitenland vervoerd moet worden)
 • Het onderzoeken van het lichaam van een overledene

Reviews

Klanten beoordelen Uitvaartland.nl met een:

9.9

Johan groot

Uitvaartexpert Johan Verhofstadt

“Een uitvaart kan duizenden euro’s goedkoper voor dezelfde kwaliteit. Ik help u op afstand met het regelen van de uitvaart. “

Reviews uitvaartland

Hoe kunnen wij u helpen

U bereikt ons via onderstaand telefoonnummer of mailadres. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, ook in het weekend.

Filters