Logo Uitvaartland- zonder payoff
Zoeken

Wat gebeurt er met botten na ruimen graf?

Het ruimen van een graf is vaak emotioneel beladen. Het vereist niet alleen respect voor de overledene. Er zijn ook wettelijke en milieutechnische eisen. In dit artikel lees u wat er gebeurt met de botten na het ruimen van een graf. Ook leest u welke regels hiervoor gelden. Verder komt aan bod wat er gebeurt met eventuele sieraden of andere persoonlijke eigendommen. 

Wat gebeurt er met botten na ruimen graf?

Wanneer een graf wordt geruimd, worden de stoffelijke resten zorgvuldig opgegraven. Dit wordt vaak gedaan door professionals. Zij zijn gespecialiseerd in het ruimen van graven. Na de opgraving worden de botten schoongemaakt. Vervolgens worden ze op een respectvolle manier behandeld. Er zijn verschillende opties voor wat er daarna met de botten gebeurt.

Herbegraving

Vaak worden de botten herbegraven in een verzamelgraf. Dit is een gemeenschappelijk graf waarin de resten van meerdere personen liggen. Zo kunnen de overblijfselen op een waardige manier bewaard worden. Vaak gebeurt dit op dezelfde begraafplaats.

Crematie

Een andere optie is crematie van de opgegraven botten. De as kan dan worden uitgestrooid of in een urn worden bewaard. Dit wordt soms gedaan als herbegraving niet de gewenste keuze is.

Beenderhuis

In sommige culturen en regio’s worden de botten opgeslagen in een beenderhuis. Dit is een speciale ruimte waar de beenderen worden bewaard en geordend. Dit gebeurt vaak met een plaque of een ander aandenken. Hiermee wordt de identiteit van de overledene aangegeven.

Wanneer mag een graf geruimd worden?

In Nederland zijn er wettelijke regels die bepalen wanneer een graf geruimd mag worden. Deze regels staan in de Wet op de lijkbezorging. De belangrijkste regels zijn:

 • Verlopen grafrusttermijn
  Een graf mag doorgaans pas geruimd worden nadat de wettelijke grafrusttermijn is verstreken. Voor een algemeen graf is deze termijn vaak tien jaar. Dit terwijl voor een eigen graf (familiegraf) een termijn van twintig jaar geldt. Deze termijnen kunnen variëren afhankelijk van de gemeente.
 • Toestemming nabestaanden
  Voor het ruimen van een eigen graf is toestemming van de nabestaanden nodig. Bij algemene graven is deze toestemming meestal niet vereist, maar de nabestaanden worden wel geïnformeerd over de voorgenomen ruiming.
 • Onderhoud en administratie
  Begraafplaatsen zijn verplicht om een goede administratie te voeren. Zo moeten ze ervoor zorgen dat nabestaanden tijdig op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen ruiming. Zo hebben ze de gelegenheid om te beslissen wat er met de stoffelijke resten moet gebeuren.
 • Graf ruimen sieraden
  Bij het ruimen van een graf kunnen sieraden worden aangetroffen. Dit geldt ook voor andere persoonlijke bezittingen.  De behandeling van deze items verschilt per situatie en wordt meestal bepaald door de wensen van de nabestaanden en de regelgeving van de begraafplaats. Enkele mogelijke scenario’s zijn:
 • Teruggave aan de familie
  Indien er sieraden of andere waardevolle voorwerpen worden gevonden, worden deze meestal teruggegeven aan de nabestaanden, mits zij te traceren zijn. Dit gebeurt vaak in overleg met de familie en op een respectvolle manier.
 • Bewaring door de begraafplaats
  Als de nabestaanden niet te traceren zijn of de bezittingen niet willen, kan de begraafplaats deze items te bewaren. Soms worden de voorwerpen gedocumenteerd en opgeslagen.
 • Herbegraving met de resten
  Soms wordt ervoor gekozen om de gevonden sieraden en persoonlijke bezittingen opnieuw te begraven met de opgegraven botten, vooral als de familie dit wenst of als het items betreft die veel emotionele waarde hebben

Wat gebeurt er als een graf geruimd wordt?

Het ruimen van een graf wordt altijd met veel zorg en respect uitgevoerd. Als een graf wordt geruimd, gaat dit via de volgende manier:

 • Opgraving
  Het graf wordt geopend en de stoffelijke resten worden voorzichtig opgegraven. Dit gebeurt met handgereedschap. Zo wordt beschadiging van de botten voorkomen.
 • Reiniging
  De botten worden gereinigd en eventuele restanten van kistmateriaal of andere voorwerpen worden verwijderd. Dit zorgt ervoor dat de botten op een waardige manier kunnen worden behandeld.
 • Documentatie
  De opgegraven resten worden gedocumenteerd. Dit inclusief de locatie en identificatiegegevens. Dit is belangrijk voor de administratieve afhandeling en toekomstige referentie.
 • Verwerking van de resten
  Zoals eerder beschreven, kunnen de botten herbegraven, gecremeerd of in een beenderhuis geplaatst worden. Dit hangt af van de wensen van de nabestaanden en de geldende regelgeving.

Tot slot

Het ruimen van een graf is een complex proces. Hier komen niet alleen juridische aspecten bij kijken. Het vraagt ook ruimte voor de emoties van nabestaanden. Het is belangrijk dat dit proces met de grootst mogelijke zorg en respect wordt uitgevoerd. Zo wordt de overledene geëerd. 

Geschreven door:

Foto van Femke Koning

Femke Koning

Femke Koning is een bevlogen schrijver met meer dan 10 jaar ervaring. Met een vlotte pen zorgt ze ervoor dat lastige onderwerpen makkelijk te lezen zijn. Van persoonlijke verhalen tot diepgaande interviews en inhoudelijke financiële stukken. Haar artikelen inspireren, informeren en zetten aan tot nadenken.
Wat gebeurt er met botten na ruimen graf?

Andere berichten

Een dierbare missen met kerst
Een overleden iemand missen is normaal al moeilijk genoeg. Maar een overleden iemand missen met kerst voelt vaak nog zwaarder. Hoe gaat u hiermee om en hoe kunt u iemand die rouwt een hart onder de riem steken tijdens de kerstdagen?
rieten uitvaartmand - Sereen
Zijn begrafenis kosten aftrekbaar? Dat is iets wat veel mensen zich afvragen. Het verlies van een dierbare is niet alleen emotioneel zwaar. Het kan ook financiële zorgen met zich meebrengen. De fiscale regels zijn vaak vrij complex. In dit artikel gaan we dieper in op tot hoeverre begrafeniskosten aftrekbaar in 2024 zijn en welke kosten niet aftrekbaar zijn.
doodskist maken
Staat u voor de moeilijke taak om een uitvaart te regelen? Of bent u gewoon benieuwd hoe..
Filters