Logo Uitvaartland- zonder payoff
Zoek

Wat betekent terminaal?

Wat betekent terminaal?


Terminaal zijn, wat betekent dat eigenlijk? Met terminaal bedoelen we wanneer iemand aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen enkele tijd komt te overlijden. Het begrip ‘terminaal’ wordt veel gebruikt in de zorg. Het beschrijft de medische conditie van de patiënt en de bijpassende zorg. Ook wijst het naar de voorbereidingen die moeten worden getroffen. 

Wanneer is iemand terminaal?

Wanneer bent u terminaal? We zien iemand als terminaal als er door een medisch specialist wordt vastgesteld dat verdere behandelingen niet meer kunnen zorgen voor genezing. Dit is vaak zo bij ernstige ziektes. Denk aan  kanker, ernstig hartfalen of ernstige COPD. Er kan ook sprake zijn van andere progressieve of levensbedreigende aandoeningen.

Iemand wordt niet zomaar terminaal genoemd. Zo wordt er niet alleen gekeken naar hoe progressief de ziekte is, maar ook naar de reactie op eerdere behandelingen. Ook de algehele gezondheid van de persoon wordt bekeken. 

Hoe lang leeft iemand nog die terminaal is?

Hoe lang heeft u nog als u terminaal bent? Vaak is dit niet duidelijk te zeggen. Dit hangt af van de ziekte, de aard hiervan en individuele omstandigheden. Sommige patiënten leven soms een paar dagen of weken. Anderen nog maanden of soms zelfs nog jaren. De arts schat dit in op basis van de ziekte, de ontwikkeling hiervan en de algehele conditie van de patiënt.

Hoe lang iemand precies leeft is moeilijk te voorspellen. Ieder mens is weer anders en reageert anders op zijn of haar ziekte. Soms leeft iemand veel langer dan verwacht. Daarom wordt vaak gefocust op palliatieve zorg. Dit is zorg gericht op een goede kwaliteit van leven gedurende de tijd die er nog is. 

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is erg belangrijk als iemand terminaal is. Deze vorm van zorg is niet gericht op genezen. Het focust zich op het verlichten van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt. Zo kunnen klachten van de patiënt verminderen. Denk aan pijnbestrijding. Ook kan de patiënt worden geholpen bij ademhalingsproblemen of misselijkheid.

De palliatieve zorg wordt gegeven door een groot team zorgverleners. Zij werken samen met de patiënt en zijn of haar familie. Zo kunnen ze een zorgplan bieden dat past bij de wensen van de patiënt. Ook wordt psychologische ondersteuning geboden.

Wanneer iemand terminaal is, heeft hij of zij vaak met verschillende intense gevoelens te maken. Gevoelens van onzekerheid, angst en verdriet. Ook op dit vlak wordt hulp geboden, zodat de patiënt vrede en acceptatie kan vinden. 

Wat regelen als iemand terminaal is?

Als iemand terminaal is, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Door deze zaken tijdig te regelen, verminder je stress. Er zijn verschillende voorbereidingen die moeten worden getroffen, zoals:

Vastleggen medische zorg en wensen
Er moet een behandelplan worden opgesteld. Ook moeten de wensen van de patiënt worden vastgelegd. Denk aan wensen voor levensverlengende behandelingen en palliatieve zorg.

Regelen financiële en juridische zaken
Het testament moet worden opgesteld. Ook moeten volmachten en andere juridische documenten worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de wensen van de patiënt gerespecteerd worden.

Emotionele voorbereiding
Er moeten gesprekken met familieleden en geliefden worden gevoerd. Zo worden ze zo veel mogelijk betrokken bij de zorgplanning en besluitvorming. Ook psychische of geestelijke ondersteuning kan een uitkomst bieden.

Plannen van de uitvaart
Door vooraf wensen rondom de uitvaart te bespreken en vast te leggen, kan ervoor worden gezorgd dat de uitvaart geheel volgens de wensen van de patiënt verloopt. Ook wordt de familie zo ontlast tijdens een nare periode.

Dagelijkse zorg
Ook de dagelijkse zorg moet worden vastgelegd. Denk hierbij aan het inschakelen van thuiszorg of het aanbrengen van aanpassingen in huis.

Door deze zaken op tijd te regelen, kan de patiënt zich met zijn of haar familie geheel richten op de resterende tijd. Zo kunnen ze waardevolle herinneringen creëren. 

Wat betekent terminaal
Filters